Jak se vyhnout té největší válce

Je válka, k níž má dojít dost možná už kolem roku 2270, nejdéle však do roku 5000. “Svatá Rada” z “Božího Prstence” (ve kterém je centrum vlády našeho vesmíru) má poslat silný druh, aby tady na Zemi připravil půdu pro ustanovení nového sociálního systému, ještě lepšího, než je tento. A aby porazil naší vládu, když se mu v tom bude snažit zabránit. Je ale snadné tento vojenský konflikt oddálit, dejme tomu třeba o tisíc let, nebo mu dokonce zcela zabránit, aby k němu nikdy nemuselo dojít.
Až přijde ten druh, poslaný “Svatou Radou”, požádá vaší vládu o kapitulaci. Pokud se ta vláda odmítne vzdát, ten druh na ní zaútočí, zničí část jejích vojenských strategických bodů a nadělá nějaké další škody. Pak odstoupí a ještě jednou požádá vaší vládu, aby se vzdala, ale už s tím varováním, že jeho další útok bude ještě mnohem horší, než ten předchozí. Jestliže ta vláda znovu neustoupí a opět se pokusí nějak se bránit, bude znovu poražena, ale tentokrát takovým způsobem, že už z ní nezbude nic. Při té válce může zemřít až 85 % (nebo dokonce 95 %?) lidské populace.
V případě, že k této válce dojde, nevěřte vaší vládě. Nezdržujte se v místech, která vám mají poskytnout bezpečí a jsou vojensky zajištěná, ale naopak se přemístěte do nejméně obydlených míst našeho světa.

Náš vesmír byl postaven z hmotného jádra, jehož část byla určena k vytvoření lidí, v tom našem vesmíru žijících. Tuto část nazveme “lidskou částí jádra našeho vesmíru”. Její využití zobrazuje tajný obraz, ukázaný mně na podzim roku 2013. Můžeme mu říkat třeba “Obraz využití lidské části jádra našeho vesmíru”, zkráceně “Obraz lidí našeho vesmíru.”
Má tři třetiny: pozitivní (světlou), negativní (tmavou) a smíšenou (polosvětlou), do níž patří naše dnešní civilizace. “Polosvětlá Třetina”, ve které existujeme, obsahuje problematické místo, představující určité skryté zlo. Tímto zlem může být například vytváření “výjimečných obětí” a aranžování některých dalších zlých věcí.

Oddálení té války - Aby mohla být ta válka odložena, výše zmíněné ‘problematické místo’ by muselo být z “Polosvětlé Třetiny” odstraněno a nahrazeno kouskem kvality “Světlé Třetiny”. Pak by se celková hodnota “Polosvětlé Třetiny” změnila z jejího malého mínusu do malého plusu. V praxi to znamená dvě věci:
1. Skoncovat s vytvářením “výjimečných obětí” a aranžováním dalších zlých věcí, a legalizovat eutanazii.
2. Povolit v naší lidské společnosti existenci lidí, co jsou na vyšší duševní úrovni a prožívají vyšší formu lásky.

Zrušení té války - Věřte nebo nevěřte, zabránit této válce je ve skutečnosti velmi jednoduché. Až přijde ten druh, poslaný “Svatou Radou”, nebojujte s ním. Poslušně vyhovte všem jeho požadavkům a on pak proti vám svoje zbraně nepoužije.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.