Kouzlíčko

Dotklo se mojí duše maličko,
jedno Krásné Tmavovlasé Kouzlíčko.
Nádherná dívka, slečna či mladá paní,
pohled na níž leckterou mužskou duši pohladí.

Máte sympatickou tvář, krásné oči a hezké vlasy,
a k nim velmi pěknou dívčí postavu.
Celkový výraz prozrazuje i přítomnost vnitřní krásy,
proto necítit k Vám vůbec nic nějak nedovedu.

Prostě musel jsem Vás pochválit pár slovy,
byť moje srdce tepe hlavně pro jinou:
Vás nazývám krásou velkou,
jí – krásou nesmírnou.

Kéž Osud a Láska v životě Vám hodně dají,
vždyť zasloužíte si kvalitně a šťastně žít.
Nechť Vaše krásné oči nevěru a zradu nikdy nepoznají,
a doufám, že vždycky se budete dobře mít.

Home

Právní prohlášení: Tato báseň zobrazuje pouze subjektivní pocity a osobní úhel pohledu jednotlivce.