Moje dvě knihy

     Rozhodl jsem se dát veřejnosti nemalou moudrost pomocí novější knihy Další Tajemství lásky a k ní patřících článků (např. o tajných znameních ve filmech; o konspiraci, abyste se dověděli, jak mnoho je informátorů a dostali rady, jak udržet vaše soukromí i záměry skryté před jejich "Tajnou službou"; pravdu o pokračování vašeho já pomocí vašich potomků, a mnoho dalších tajemství).
     Avšak Příručka ke studiu IBU je knihou, kterou jsem zablokoval před veřejností, neboť je vytvořená jen pro uzavřenou společnost. Poznání v ní obsažené (bojové dovednosti, zbraně, láska a vztahy, osobní duševní rozvoj, různá tajemství) pro vás není zcela vhodné a kromě toho, nezasloužíte si, a ani byste neměli, vědět to všechno.

 

     Od mládí mi v některých věcech lidé lhali, mé myšlení také zhoršovalo škodlivé ozařování mozku, pod jehož vlivem jsem dělal dokonce i meditace. Proto jsem se také v mých starých knihách dopustil některých chyb, za které však nemohu být plně viněn! Pak se mi ale podařilo dostat se o kousek dál.
     Po silném chemickém útoku zemřelo mnoho mých mozkových buněk a uviděl jsem povrch svého mozku kouskem své duše, který se od něj odpojil následkem toho útoku. A protože tento "nový uvolněný kousek" navázal svojí činností na jiný malý kousek mé duše, který mám volný přirozeně a kompatibilní s Božím Proudem (mám totiž trochu pozměněnou energetickou konstituci), mohl jsem začít prožívat Superboha a vidět (lépe než dříve) činnost mužského a ženského elementu, jejich produkci erotických částic a jiné. Mimoto mé poznání přestalo být omezované lži ostatních lidí, jejichž zradu jsem si konečně uvědomil. Takže tyto mé dnešní spisy jsou skutečně přínosné.

Obsah knihy Další Tajemství lásky

     Úvod – Pár slov jako předmluva.
     Reklama na Tajemství lásky – Upozornění, že v této knize můžete najít mnoho o lásce.
     Zamyšlení nad starou knihou – Tato kniha se zabývala více různými tématy včetně sexuálních deviací a extrémů v lásce. Mnoho z toho bylo velmi dobré, ale také některé nedostatky.
     Samota versus společnost – Obojí má své přednosti i vady, a tahle kapitola vám řekne detaily.
     Sebeláska – Povídání o tom, jak mnoho se Bůh a člověk miluje.
     Všechno je to z lásky k sobě – Ačkoli se zdá, že mnoho věcí pro druhé děláme jenom z lásky k nim, není to všechno tak jednoduché.
     Co se nikdy nesmí stát – Aby mohly být naše vztahy dobré, potřebují určité pozitivní okolnosti. A lidé nikdy nesmí být nuceni ubližovat jeden druhému.
     Hierarchie vztahů – Ocenění celé řady hodnot, jakými je lidská společnost, blízcí lidé, vlastní já a další.
     Soukromí pro lásku - "Tajná služba" pozoruje nás všechny a často si nahrává naše nejintimnější chvíle prožívání lásky. A tato kapitola vám dává některé rady, jak tyto chvíle skrýt před nevítanými pozorovateli.
     Mnoho kousků lásky – Část těch, co milujeme, potkáváme v dětství, část ve středním nebo ve vyšším věku. Můžeme milovat různé lidi, zvířata, krajiny a jiné. Ale měli bychom se dovědět pravdu o tom, jak pro nás těchto mnoho kousků lásky pracuje a jejich skutečnou hodnotu pro naše já.
     Protiklady Yang a Yin – Činnost toho, čemu říkáme mužský a ženský element, se projevuje ve všem, co prožíváme. Měli byste se naučit, jak přimět tyto dva elementy pracovat v harmonii.
     Některé osobní prožitky – Několik mých zkušeností, majících co do činění s láskou.
     Moudrosti o lásce – Užitečné informace a tajemství, vztahující se k lásce a jejímu původu.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.