Proč mně mé odsouzení vadilo méně, než těm ostatním

Je šest hlavních důvodů toho, proč mi vadilo méně, než ostatním obětem se stejným trestem, že nemám platnou společenskou pozici a že jsou lidé určitým způsobem proti mně. Těmi důvody je jednak to, že jsem poznal tři světy, lepší než je tento. Pak také to, že mi byly sděleny dvě důležité, dosud tajené skutečnosti, a nakonec i to, že o mně lidé nevědí pravdu.

První důvod - Poznání světa s Nebeským způsobem existence. Dokonalá rovnost dokonalých lidí, co jsou na vyšší duševní úrovni, než vy ve vaší současné společnosti. Vyšší forma lásky k ostatním bytostem i krajinám včetně prožití lásky na buněčné úrovni.

Druhý důvod - Poznání světa s Božským způsobem existence. Prožívání nadlidské, vyšší individuality, a Božské lásky Božských bytostí.

Třetí důvod - Poznání světa se sociálně zaměřeným feudálním zřízením a život v něm v pozici šlechtice. Existence i zábava na vysoké úrovni.

Po “ochutnání” těchto tří světů jsem přestal toužit po žití v tomto. Život tady mi nedává žádný větší smysl, a to ani kdybych byl mladý a zdravý, a měl hezkou ženu i dobré přátele.
Tu ženu bych nemohl duševně rozvinout a prožívat s ní něco vyššího, protože by nám to kdosi pokazil. Kromě toho bych nemohl tu ženu účinně bránit ani dostatečně tvrdě potrestat toho, kdo by jí případně urazil. S ní ani s těmi přáteli bychom tu nemohli mít žádný spolek, věnující se mému “IBU” (= výcvik v bojových uměních v kombinaci se šlechtickým způsobem života). To znamená, že bychom museli žít bez dostatečně velkých pozemků (též bez práva zpacifikovat, popřípadě i zabít, každého, kdo nám na ně vleze) i bez dostatečné imunity (abychom mohli lépe vyváznout z konfliktu se zákonem, kdyby nás nějaký potkal).
Nikomu z těch blízkých, milovaných lidí, bych tu nemohl pomoct, kdyby se dostal do nějakého většího maléru, protože tady nemám žádnou větší moc ani majetek. Například bych nikoho z nich nemohl dostat z vězení, kdyby ho tam zavřeli, ani za něj zaplatit nějakou velkou pokutu, kdyby mu jí dali. Copak bych asi v takovém světě dělal, k čemu by mi život v něm byl?

Čtvrtý důvod - Někdo, kdo zná budoucnost, mi ukázal, že “ti zlí lidé”, jak jsem jim kdysi nesprávně říkal “Pekelní” (asi se jedná o členy té “Vyšší Policie”, jak jí všichni pomáháte proti mně), přesně neodhadnou, jak se v budoucnu situace vyvine. Nakonec byla o 85 % jiná, než si původně naplánovali.
Také mi byla ukázána nějaká válka, zobrazená ve mně neznámé řeči, které jsem rozuměl jenom minimálně. Tu válku jsem tehdy považoval za “útok na Pekelný paralelní svět”, ale byl to tento. Té válce jde ale naštěstí snadno zabránit, pokud vláda naší planety vyhoví požadavkům těch, kdo jí mají provést pouze v tom případě, když jejich požadavkům nevyhoví.

Pátý důvod - Viděl jsem obraz, co ukazoval existenci lidí v našem vesmíru. Měl tři třetiny. Jedna byla temná, jedna polosvětlá (s vadou) a jedna světlá. My jsme zatím v té polosvětlé a já doufám, že po ní tu nastane existence lidí v té světlé, co je ještě lepší, než ta polosvětlá.

Šestý důvod - Dobře vím, že mě lidská společnost odsoudila na základě více či méně podvodného televizního vysílání o mé osobě, ve kterém nebyly ani moje vynálezy, ani mé jiné nejlepší a lidstvu prospěšné práce.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.