Těm nejlepším holkám

Je obraz, kdysi tajný, jež Bohem Bohů ukázán byl mi,
on rozdělen je ve svém tajemství na tři třetiny.
Jedna tmavá je, druhá světlá a třetí něco mezi nimi,
možná jsem ho tenkrát mohl uvidět já jediný.

Zobrazuje existenci lidí, co mají žít v našem vesmíru –
jejich životy, i štěstí a neštěstí míru.

Trochu též vypovídá, ač místy poněkud smutně,
také o schopnosti nás lidí milovat.
A na svědectví toho obrazu, chvílemi neveselé,
chce se mi jít si k Nejvyššímu stěžovat.

My lidé v našem dnešním světě patříme do Polosvětlé Třetiny,
a z krásných holek tady v ní mi jde hlava trochu kolem.
Avšak jen málo z nich tu dosáhlo té správné kvality –
zdokonalit se je jejich nejdůležitějším úkolem!

Většinu těch nejlepších holek totiž najdete ve zcela jiné civilizaci,
co spadá do Světlé Třetiny výše zmíněného obrazu.
Tam duševně jsou na vyšší úrovni a lásku láskou lépe oplácí –
nikdy ji neporuší kvůli nějakému příkazu!

Holkám ze Světlé Třetiny:

Skládám Vám obrovskou poctu se slovy chvály jen –
Vy mojí lásky hodny jste v celém jejím rozsahu.
Nemáte v sobě nedokonalost většiny našich žen –
vztah s čistou láskou k nim tu nepřipadá v úvahu!

Takové, jaké tady teď za daných okolností jsou,
si moji lásku hlubokou a věrnou většinou zcela nezaslouží.
Duševně na nevysokém stupni a s jednou vadou nepěknou,
ne, po těchhle ženách moje srdce nikdy plně nezatouží!

Pardon, teď jsem Vám dost lhal –
pár mladých žen mě tady za srdce vzalo.
Do několika z nich jsem se tu i upřímně zamiloval,
i když jen málo radosti mi to nakonec dalo.

Ač ženy z naší Polosvětlé Třetiny jsou více dobré než špatné,
do Vás holek ze Světlé Třetiny mají přece jen trochu daleko:
zrada je Vám cizí a ve víře jste vždycky pevné –
věrně milovat, jak Vy, umí v naší Třetině jen málokdo!

Máte nejenom krásná ženská těla,
se všemi uchvacujícími vnadami něžného pohlaví.
Kromě nich však ještě i mysl, co chce a vždycky chtěla,
být ženou, která své milované nikdy nezradí.

PS:

Tady v Polosvětlé Třetině na požádání matka podrazí své dítě,
přítelkyně přítelkyni, sestra bratra i manželka manžela.
A proto, ženo z naší Třetiny, nevím, jak moc mám chtít mít tě?
Kéž bys ve svém hezkém nitru ještě trochu zkrásněla!

Home

Právní prohlášení: Tato báseň zobrazuje pouze subjektivní pocity a osobní úhel pohledu jednotlivce.