Zákaz zhoršování činnosti mozku a Legalizace eutanazie

Chtěl bych Vás požádat o pomoc ve dvou věcech:

1. Zrušení trestu, kterému, možná nesprávně, říkám “trest sebezmrzačení a/nebo narušení nervové činnosti a mentálního zdraví člověka”.
Jedná se o oslabení správné činnosti mozku, vedoucí k nervovým a psychickým poruchám včetně sebeublížení. Pokud vím, občas tento trest používá “Vyšší Policie” (tak tomu orgánu říkám, neboť neznám jeho oficiální jméno), jež příliš přísně trestá druhé, i když se podle mých informací sama dopouští těžké trestné činnosti.
Vzhledem k tomu, že při aplikování tohoto trestu dochází k až příliš velkému utrpení, někdy účelově způsobovanému dokonce i víceméně nevinným či jenom “nedostatečně vinným” lidem, jedná se o nespravedlivou věc.
Kromě toho, kdo trpí velmi až maximálně intenzivně, ten se při tom pozmění a už není sebou, ale někým jiným. Trest ho přemění v chudáka, strádajícího v nezměrných bolestech a úzkostech, který už není tím, kým byl předtím, než takto začal trpět. A tak je nakonec trestán za činy někoho druhého, protože už není tím, kdo je spáchal.

Další smutnou skutečností je to, že když nevinné dítě zdědí po svých předcích jistou mentální chorobu, je někdy k sebeublížení posunováno také. Přitom ale vůbec nemůže za to, co zdědilo!
V některých případech bývá chování takového dítěte, později mladého člověka, dokonce i cíleně zhoršováno. Například lidé dotyčnému lžou, ukazují před ním něco špatného a zkouší se, jestli to nezačne napodobovat. Může dostat ke shlédnutí modifikované filmy s “posunutými hodnotami” (kupříkladu jsou v nich některé lidské vlastnosti zvýrazněny a z jiných je ubráno, prostě aby to bylo v rozporu s tím, jací lidé ve skutečnosti jsou) a čeká se, jestli a/nebo jak moc se tím ten dotyčný nechá ovlivnit.
Je ale chybou například u vzteklejšího dítěte rozvíjet jeho nadprůměrnou agresivitu pravidelným vyprávěním, z úst blízkých lidí, o tom, jak se někde poprali a koho kdy zmlátili. Vždyť takové dítě pak po mlácení jiných lidí může také zatoužit a pokud už po něm touží, tak po něm bude toužit tím více!
Zhoršování chování problémového dítěte či mladého člověka je podle mě zločinem a mělo by být zakázáno. Čím více je kdo problémový, tím více přece potřebuje tu správnou radu a pomoc!

Kromě toho jsou tu ještě další smutné skutečnosti. Někteří členové “Vyšší Policie” projevují rysy sadistického chování, a to nejen tím, že mají ve zvyku tajně oslavovat, či přinejmenším znevažovat, utrpení některých nevinných dětí.
Ještě horší je to, že někdy doslova a do písmene vyrábí některé lidi s patologickým chováním. V populaci si někoho vytipují, tajně a ilegálně poškodí jeho mozek, což samozřejmě nikdy nepřiznají, a následné bláznivé a/nebo špatné chování toho člověka pak přičtou jeho přirozené vadě. Pak u něj nasadí svůj trest nebo ho alespoň určitým způsobem trápí a snižují jeho životní štěstí, a tím se baví.
Další občas používanou věcí jsou energetické zásahy, po kterých se oběť může začít hůře chovat ke svým blízkým (matka náhle prudce hodí své dítě na postel nebo ho praští, psa jeho pán týrá a podobně).
Vzhledem ke všem okolnostem, zejména k větší či menší míře neviny některých obětí, mám důvodné podezření, že se jedná o sadismus. Prostě nevěřím tomu, že by někteří členové té “Vyšší Policie” dokázali žít bez týrání lidí, popřípadě alespoň zvířat. Když totiž nemají oficiální důvod někoho trápit, tak si ten důvod uměle vytvoří. Někoho zhorší a jeho případ podají tak, že je jim pak vydáno povolení toho člověka trápit.

Mějte na paměti, že nikdo normální nemůže vynalézat mučení a trápení lidí, vedoucí dokonce až k jejich sebezmrzačení, a bavit se tím, jak při tom ti lidé trpí! A to tím spíše, když v některých případech přímo ví, že jsou ti trpící víceméně nevinní.
Jedním z důvodů, proč chce “Vyšší Policie” takto trápit lidi, je i jejich studování v průběhu toho utrpení, což se jí zřejmě zdá být zajímavé. Ale leckomu by se mohlo zdát být ještě zajímavější, studovat při takovém utrpení právě ty “lidi”, podle mého názoru je zde vhodnější použít slovo “zrůdy”, které všechno to utrpení pro druhé samy vymyslely.

Přeji si, aby se výše zmíněný trest na lidi přestal používat a aby byly zničeny všechny zdroje škodlivých energií i všechny chemikálie, které člověka přimějí ke špatnému chování a k tomu, aby ublížil sám sobě.

2. Dále bych Vás chtěl požádat o pomoc při legalizaci eutanazie. Kdo je na tom příliš špatně, nelze mu dostatečně pomoci a sám chce zemřít, měl by mít právo na milosrdnou smrt.

Závěrem Vás prosím o to, abyste pomohl(a) zrušit “trest sebezmrzačení” a to včetně cíleného zhoršování chování obětí, a legalizovat eutanazii. Děkuji.

Home

Právní prohlášení: Text umístěný na této vzdělávací stránce zobrazuje pouze osobní úhel pohledu a subjektivní pocity jednotlivce.