O historii člověka

     Člověk je jen částí organické říše na zemi, a proto čistá filozofie bez znalosti přírodních věd a historie vzniku člověka je neplodnou a nemožnou.
     Lidé vznikli z několika druhů a středisek:
      Kavkazské plemeno (běloši), žluté plemeno (Mongolové, Číňané), etiopské plemeno (afričtí černoši), eskymáci, rudoši (Indiáni), Australani, afričtí trpaslíci a Malajci.
     Z nálezů antropomorfních opic se člověku nejvíc podobá Pithecantropus javanský, ale spadá do mladší doby pomiocénové. Babor - lebky nalezené v Africe u jezera Viktoria padají nanejvýš do konce pliocénu a svědčí o člověku, který byl podobný člověku nynějšímu a již do značné míry civilizovaný.
     Proč by Bůh stvořil člověka podle vzoru těla ošklivých opic, když stvořil člověka k obrazu svému, jak stojí v Bibli?
     Lidští předchůdci tvořili souběžnou větev s opicemi a obě tyto větve se samostatně vyvíjely. Typ Hominidů vytvořil tělo s přímou chůzí, hlavou s velkým mozkem, ukončující osu kolmého těla s krátkýma, chápavýma rukama. Dány byly vhodné podmínky pro zdatný a rychlý vývoj tělesný, podporovaný bezpochyby vtělenými dušemi z jiných planet - tito lidé se pak stali učiteli ostatních.
     První lidské kultury byly Atlantis, Lemurie, polární krajiny, vysočina Tibetská, Mexiko a Peruvie.
     Celé kontinenty se v různých dobách geologických v moři potopily - zde je možné hledat začátky první kultury lidské (Atlantis). Množství ostrovů v Tichém oceánu jsou jen zbytky potopeného velkého kontinentu (Lemurie), kde jistě žily první typy lidí již v době předtřetihorní, kdežto Atlanté, kteří dali vznik koloniím egyptským, severoafrickým, středomořským a středoamerickým, spadají bezpochyby do konce doby třetihorní.

Home