16) Princip atavismu

     Na některém individuu nějakého živočišného druhu se náhle objeví znak, který byl pravidelným znakem dávných předků zašlých dob. U rostlin jsou zjevy atavistické velmi časté, kdežto u živočichů, zejména vyšších, velmi vzácné.
     Například na prutech dřišťálu obecného jsou listy podpůrné přeměněny v trojklanné ostny. Tyto se ale někdy přeměňují v ploché listy, z nichž se vyvinuly.

Home