22) Princip článkování

     Vyšší formy organické skládají se vždy z článků, jež zpočátku žijí nebo mohou žít samostatně, posléze ale rozdělujíce si mezi sebou různé funkce životní, tvoří individualizovaný celek - samostatné individuum, jehož články nejsou více života samostatného schopny (obratlovci).
     Článkování a s ním spojené rozdělování funkcí na jednotlivé články je jen realizovanou ideou v samé přírodě, dle níž dělení prací na jednotlivce dít se má v harmonii tak, aby ze součinnosti všech vycházel prospěch všem a pokrok všech.

Home