5) Princip dědičnosti

     Děti, mláďata zvířat i rostlin fyziologické i duševní vlastnosti dědí. Děti se velmi často podobají rodičům tělem, ale duševně se různí. Tu se tedy zdá, že duše se po rodičích nedědí.
     Instinkt tvoří zděděné zkušenosti a schopnosti. Zvíře ale má také duši. Nositelem oněch schopností je právě duše. Zvířata vynikají instinktem, ale nedostatkem inteligentní soudnosti, kdežto u člověka je to opačně, následkem čehož lidé ztratili mnoho ze svých schopností, kterými jsou nadána mnohá zvířata.
     Duše zemřelého člověka duševně málo pokročilého, vtělí-li se do dítěte, bude se vyvíjet jako méně nadaný člověk. Vtělí-li se do dítěte duše dokonalejší, jež odložila sklony animální, bude se dítě vyvíjet jako vysoce nadaný člověk. Zvířata dělají jen to, co dělali jejich rodiče, nic nového nedovedou.

Home