11) Princip dělení práce dle pohlaví

     Samička představuje element pasivní a samec element aktivní. Samička čeká, až se přiblíží samec, aby ji oplodnil. Samec sám vyhledává samici, svádí boje s druhy a hledí si lásku samičky vším možným způsobem získat. Oplodněná samička po porodu věnuje skoro všechen čas svému zplozenci. Činnost samice vrcholí v kopulaci a výchově potomstva. Činnost samice také spočívá v opatřování potravy pro rodinu a v ochraně proti živlům a nepřátelům. V boji o existenci se zúčastňují hlavně samci, následkem čehož také více prospívají na těle i na duchu, kdežto samice dílem oslabována častými porody, dílem nedostatkem času věnovat se sobě, dílem omezování volnosti v době těhotenství a po porodu vyvíjejí se tělesně i duševně slaběji. To všechno platí nejen o obratlovcích všech tříd na zemi, ale v plné míře také o člověku. Kultura moderních reformátorů chce ženu postavit na úroveň muže. Že je to nepřirozené, ví každý vzdělaný přírodozpytec.

Home