6) Princip hybridace

     Čím více jsou si dva druhy živočichů příbuzné, tím spíše mohou kopulací zplodit potomka, který ovšem pak spojuje v sobě znaky dvou druhů a nazývá se pak míšenec nebo hybrid.
     Tím způsobem množí se druhy rostlin a živočichů. Jen malá část hybridací vzniklých druhů se udržuje, většina vymírá.

Home