9) Princip křížení

     Ve vývoji živočišstva je patrna snaha dosáhnout dokonalé kopulace, to je spojení dvou úplně rozlišných buněk pohlavních.
     Bratr se sestrou dají děti churavé, slabé, života neschopné. Proto se musí kopulace uskutečnit mezi mužem a ženou, kteří jsou nepříbuzní. Potomstvo z rodičů různé národnosti nebo různého plemene je zvlášť zdatné, což ale není pravidlem, například ohniví arabští koně musí kopulovat jen s plemeny v Arábii žijícími.
     Čistokrevný národ je vždycky zdatnější než národ míšenců.
     Základem národní jednoty je rodina. Láska rodičů k dětem a dětí k rodičům spojuje rodinu až do té doby, než děti založí opět své rodiny. To je zákon přírodní, platný u ptáků, savců a v plné míře i u člověka.

Home