15) Princip latentních idejí

     Princip latentních idejí je vlastně teoretickým výkladem principu předešlého. Do plazmy jsou vloženy nesčetné ideje forem i způsobů života, jež se mohou náhle ztělesnit anebo pozvolným vývojem vytvořit.
     Rostliny, žijící na suchých, sluncem spalovaných stanovištích, si vytvořily dužnaté osy nebo listy, v nichž se uchová zásoba vody. Křídla k létání si utvořili ptáci a naposled člověk si pořídil letadlo.

Home