14) Princip mutace

     Nové orgány se vyvíjí pozvolna a stálým užíváním vzrůstají a zdokonalují se. Ale na těle živočicha nebo rostliny mohou se objevit nové orgány náhle. Takovým způsobem povstávají nová plemena kulturních rostlin a zvířat, jež se pak dědičností do budoucna udržují a rozmnožují. Mutace našich domácích zvířat, například psů - některá plemena jsou si tak nepodobná, že bychom je mohli právem považovat za nové druhy (pudl, chrt a podobně).
     Změněné životní podmínky ihned vyvolají morfologické změny na těle živočicha.

Home