20) Princip nemožnosti zpětné evoluce

     Nikde v přírodě nepozorujeme, že by se rostliny nebo živočichové jednou jistého stupně dokonalosti dosáhnuvší sestoupili o stupeň níže, aby například květonosná jednosnubná rostlina přeměnila se znovu v kapradinu, anebo aby obratlovec přeměnil se v hlavonožce.
     Tímto principem se potvrzuje, že v kosmu vládne jednotná idea zdokonalení a že není tu vlnivá a nahodilá hra ve vývoji, jak učí materialisté. Vývoj druhů se může na dosaženém stupni zastavit, popřípadě i vyhynout, ale vracet se na nižší stupeň nemůže.
     Vracení se v bývalý stav vyznačuje právě mrtvé hmoty. Celý makro- i mikrokosmos toto vracení se všude ukazuje. Spojování a rozkládání hmot, stavění a bourání sluncí a planet a tak dále.
     O účelnosti organického vývoje nelze pochybovat.

Home