2) Princip organické harmonie

     V přírodě volně žijící živočichové, rostliny a houby se vzájemně podporují ve svém vývoji a zachovávají všude stejnou rovnováhu.
     Rostliny živí živočišstvo, poskytujíce jim potravu, bydliště, ochranu. Masožraví živočichové regulují, aby se některý druh zvířat příliš nepřemnožil, zbytky z padlých stromů a zašlých rostlin se mísí se zemí a připravují úrodný humus pro veškerou vegetaci. Les chrání útlé byliny, v tropech jsou pralesy útulkem složité flóry a fauny, byliny ve vodách a močálech čistí vodu a vzduch a poskytují potravu rybám a hmyzu. Hmyz poskytuje potravu rybám, ryby ptákům a tak dále. Vegetace brání vodním záplavám a činí zdravou a čistou atmosféru.
     Bez říše hub nebyla by říše rostlin možnou, bez rostlin nebyli by možní živočichové a z těch žijí a ty jí lidé.
     Ano, v přírodě je všude harmonie a láska, jež zvířata přísně zachovávají. Láska je podmínkou veškeré organické i duchovní evoluce na Zemi i v kosmu. Nejsladší formy nabývá mezi mužem a ženou.
     Když se zvířata nasytí a pomilují, radují se všechna vespolek a ani je nenapadne spolu zápasit. Ale v lidech je boj všech proti všem. Jen potud platí zákon Darwinův. Jeden číhá na druhého, jak by ho ošidil a využil.

Home