7) Princip pokrevenství

     Příliš plemenně odchylné a dlouhými věky ustálené druhy nemohou mezi sebou kopulovat a zdárné, životaschopné potomstvo zplodit.
     Dub nemůže zplodit míšence s borovicí, růže s leknínem nebo pes s kozou, husa s bažantem a tak dále. Muž nezamiluje se do své sestry, také pud zvířat dává přednost nepokrevným samicím. Nejlepší potomstvo rodí se z nepříbuzných rodičů.

Home