3) Princip přímého přizpůsobení se poměrům životním

     Zevní mechanické vlivy (podnebí, atmosféra) působí na živočichy i rostliny, jež dávají o nich zprávu vnitřní psyše (duši), která ihned činí opatření, aby škodlivému vlivu bylo čeleno, nebo aby byl prospěšně využit. Tak se potom mění jednotlivé orgány a tím i tvářnost rostliny nebo zvířete.
     Savci odívají se teplou srstí na zimu, včely ozbrojily se žihadlem, bodláky a šípky ozbrojily se ostny proti vetřelcům (u šípku, který zvířata okusovala, se v ostnech ztělesnila myšlenka na obranu). Idea bránit se ostrými šípy a trny se vyskytuje nejen u nesčetných rostlin, ale také u zvířat: ježek, dikobraz, housenky.

Home