8) Princip pudu pohlavního

     Pud pohlavní je společný všem živočichům a v plné míře i člověku. Pud tento mění se v nezkrotnou vášeň. Je původu mystického. Muž touží po ženě a žena po muži a naleznou utišení jen v pohlavním spojení. Podklad lásky vězí v duševní příbuznosti. Příbuzné duše touží po spojení tělesném i duševním. Již mudrci nejstarších národů spatřovali v pudu pohlavním cosi tajemného a vykládali to tím, že původní člověk byl androgynem a že až později se rozdělil na muže a ženu a odtud ta touha po spojení obou.
     Vrcholem lásky pohlavní v rodině jsou zplozené děti, na které rodiče svou lásku přenesou.
     V době pohlavní vyspělosti a přípravy k pohlavnímu aktu odívají se veškerá zvířata nádhernými ozdobami (kohouti, bažanti, jeleni, motýli). Je to snaha samečků zalíbit se samičkám. Zpravidla zdobí se samečkové, nikoliv samičky, čímž vyslovena je převaha mužského pohlaví. Duch samců je výbojný, tvořivý, duch samiček pasivní. Do samičky vložen je na prvním místě pud mateřský, touha rodit a vychovávat potomstvo.
     Pud pohlavní je přirozenou vlastností všech živočichů a jeho umělé potlačování vede k porušení zdraví samců a samiček.

Home