4) Princip rudimentů

     Orgány, které živočich nepoužívá, zakrňují, až docela zmizí (rudimenty). Které však používá pilně, rostou a zdokonalují se.
     Zvířata žijící v tmavých jeskyních ztratila oči, pštrosu po poušti běhajícímu zakrněla křídla, ale nabyl silných nohou, ptáci hledící z výše a hledající na zemi potravu (myši) si zdokonalili obdivuhodně zrak a podobně.
     Rudimenty u člověka: slepé střevo, ocasní obratle, ušní svaly, srst na těle a jiné.

Home