12) Princip variace podmínek biologických

     Ve starších dobách geologických opakovaly se veliké převraty, jimiž měnila se tvářnost kontinentů, jejich podnebí a biologické podmínky. Následkem toho se zachovaly jen ty druhy, které se dovedly novým podmínkám přizpůsobit.
     Život a vývoj žádají neustálou změnu. Jen měněním životních podmínek během věků rozvíjely se a zdokonalovaly se druhy zvířat a rostlin na Zemi.

Home