13) Princip vyžití plemenného

     Staré typy živočichů a rostlin ubývají počtem, i když někdy žijí ve velmi příznivých podmínkách biologických. Své doby zplodily četné potomstvo, které se rozčlenilo v řady druhů a rodů. Tyto staré typy stávají se nyní zbytečnými a mizí, aby udělaly místo typům novým.
     Živočich nebo rostlina žijící ve stále příznivých poměrech dosáhne jistého stupně dokonalosti, ale pak ve vývoji ustane a vyhyne.

Home