19) Princip ztělesňování vnitřních stavů psychických

     Vnitřní psycha jeví se zevnějškem těla, tváře, očí, orgánů. Násilnost, krvelačnost a sílu vidí každý v celém vzezření tygra a lva. Něžnost, láska a slabost je vidět v zevnějšku zpěvavého ptáka nebo motýla. Vnitřní stav duševní zračí se ve tváři i zevnějšku. Zvláště očima mluví k nám vnitřní psycha. Pták žijící na polích (koroptev) má peří zbarvené jako pole zorané, které denně vidí. Polární medvěd, žijící ve sněhových krajinách, je bílý. Zpodobňování živočichů s okolím poskytuje zároveň ochranu před nepřáteli (mimikry). Všechno organické tvorstvo na planetách je zplodinou čili materializací kosmických myšlenek, jichž střediskem je duch kosmický.

Home